Otevírání mokřadů a tůní - 26.7.2015

Příjemně teplé nedělní odpoledne patřilo v Podolí slavnostnímu otvírání tůní a mokřadů.
Nejprve všechny přivítala paní starostka Jana Rýpalová a „otec a hlavní realizátor“ celé myšlenky Pavel Podškubka, který na mokřadech v Podolí velmi usilovně pracoval od roku 2010. Ty se proměnily ve skutečnost za pouhých 5 měsíců – od 1. 2. 2015 do 30. 6. 2015.
Slavnost začala posvěcením kříže od Víti Bobčíka z Čertovy kovárny v Podolí. Poté pater Robert Pokrywka posvětil také samotné mokřady. Přestřižení pásky k mokřadům se ujala paní starostka, Pavel Podškubka a zástupce jedné ze dvou stavbu realizujících firem (Tufír) pan Lubomír Šlosar.
V informačním stánku podával informace o mokřadech a jejich významu pan Jiří Trávníček, kolem mokřadů provedl zájemce Pavel Podškubka, děti si mohly tvořit ve stánku Centra ekologické výchovy Žabka ze Starého Města či si mohly projít naučnou stezku. Po jejím absolvování dostaly pexeso s živočichy, kteří žíjí či očekáváme, že budou žít, v okolí Podolí právě díky mokřadům (všechny obrázky nafotil Pavel Podškubka) a také dostaly sladkou odměnu. Mnoho zajímavých informací ohledně přírody, myslivosti, různých živočichů v okolí Podolí jak v lesích, tak v zástavbě či kolem vody velmi poutavě včetně praktických ukázek předaly dětem sestry Jana a Martina Novotné. Dospělí si zase mohli odnést informační letáčky o významu mokřadů pro naše okolí. Kromě tůní a mokřadů bylo možno obdivovat také včelí klát, který vyřezal pan Lubomír Novotný. Již brzy sem přibude ještě druhý klát se včelí vílou a pak se již budou moci nastěhovat včely do svého nového příbytku poblíž luk, lesů a vod.
Všichni si pochutnali na vynikajícím srnčním guláši od myslivců z Boří Míkovice-Podolí a také na masových roládách. Prožilil jsme velmi vydařené odpoledne, které si společně užilo více jak 400 podolských občanů i hostů z blízkého okolí či dokonce ze zámoří.
Můžeme být hrdní na takové dílo, které se v našem okolí povedlo, ale také na skutečné množství lidí – našich občanů, kteří se na stavbě mokřadů i na dnešní slavnosti podíleli.
A ruku k dílu můžete přidat i Vy – třeba tak, že při procházce v okolí mokřadů zalejete několik stromků kbelíky, které jsou zde k tomuto účelu přichystané.