Hody v Podolí - 17.10.2015

Přesto, že se ani letos nedala hodová chasa dohromady, hodové slavnosti se vydařily. Po slavnostní mši v Kapli sv. Ducha se vydal průvod krojovaných zazpívat k domu místostarostky Jarky Kasperové a poté do místního kulturního domu, který již krátce před třetí hodinou praskal ve švech. V hodinovém programu Tak sa žije podél Olšavy vystoupila stovka učinkujících. Děti ze ZŠ a MŠ, Friščata, Frišky a Sekáče doprovodila CM Vinár. Nechyběl ani mošt a burčák od podolských zahrádkářů a samozřejmě pro děti lákadla v podobě kolotočů v mlýnské zahradě.