Beseda s důchodci - 14.11.2015

Téměř šedesát seniorů se sešlo v sobotu 14. listopadu v kulturním domě, aby při sklence dobrého vína pobesedovali s přáteli. Na úvod starostka obce přítomné seznámila s činností zastupitelstva obce a místostarostka představila plány do budoucna. V programu vystoupily děti z MŠ Podolí s pásmem písní a tanců, zazpívaly Podolské Frišky, ke kterým se přidali i Podolští Sekáči. K dobré náladě, poslechu i tanci hrála kapela Pohoda z Hluku.