Vladimír Kryštof se dožil rovných 100 let - 13.12.2019

Pan Vladimír Kryštof byl přesně v den svých stých narozenin přijat na obecním úřadě starostkou Janou Rýpalovou, aby mu společně s dalšími gratulanty popřála do dalších let především hodně zdraví a elánu a také, aby mu poděkovala za vše, co pro Podolí v uplynulých letech udělal.