Sokolské zálesácké odpoledne - 12.8.2020

Kdo z malých sokolů nebyl na prázdninách, spěchal ve středu na hřiště do Žlebu na „Zálesácké odpoledne“. Děti se zde dověděly, kde je možné udělat ohniště, aby bylo bezpečné, co je hlídkový, užitkový a slavnostní oheň. Naučily se, jak pracovat se sekerou, pilou, jak rozdělávat oheň. Nově nabyté vědomosti si ihned vyzkoušely. Soutěžilo se v rychlosti rozdělání ohně, komu dřív zavře voda, která skupinka uvaří lepší polévku v kotlíku. Všichni se úkolu zhostili velmi dobře, ale protože vítěz může být jenom jeden, tak pro tentokrát se radovali z vítězství hoši. Následoval dřevorubecký pětiboj, kde si mladí zálesáci prověřili, zda umí přeseknout větev sekerou či ji přeřezat pilou, zatlouci hřebík, přenosit polena na hromadu a zapálit svíčku. To vše na čas. Po vyhodnocení výsledků se ještě chvíli zpívalo při kytaře a pak se šlo domů. Díky všem rodičům, kteří přivedli děti a pomohli s organizací.