1. ustavující zastupitelstvo obce Podolí - 18.10.2022

Starostkou obce byla zvolena Jana Rýpalová, místostarostou Lubomír Novotný.

Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Ilona Vlachynská, členy Jiří Halouzka a Lenka Lysoňková.

Předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena Jarmila Kasperová, členy Lenka Mikulová a Iva Miklová.

Zastupitelstvo obce zřídilo následující výbory a schválilo jejich předsedy:

Výbor kulturní – předsedkyně Jitka Raclavská

Výbor pro společenské události – předsedkyně Jana Ferencová

Výbor sportovní – předseda Zdeněk Kasper

Výbor životního prostředí – předseda Šimon Raclavský

Výbor pro školství – předseda Miroslav Révay