Svěcení obnoveného kříže v Podolí - 13.11.2022

Poslední neopravenou památkou v obci byl dřevěný kříž s laminátovým korpusem Krista, umístěný při vjezdu do obce.
Původní dřevěný kříž s korpusem Ježíše byl postaven někdy kolem roku 1930 na stejném obecním pozemku, ale v těsné blízkosti křižovatky na Míkovice, naproti hospody.
Někdy kolem roku 1980 při havárii nákladního automobilu na křižovatce byl úplně zničen (následně byl Kristus umístěn na budovu mlýna ze severní strany). Po roce 1990 na četná přání občanů se začalo uvažovat o znovu postavení kříže, ale na bezpečnějším místě.
Po různých jednáních bylo určeno místo, kde kříž stojí dnes. Kříž byl znovu postaven, korpus Ježíše Krista vyrobil akademický sochař Jan Bařinka z Popova. Tehdy celou stavbu zajišťovala místní organizace KDU-ČSL. Kříž posvětil v létě roku 1992 otec Jan Bobčík z Dolního Němčí.
Po třiceti letech byla památka značně poškozena působením povětrnostních vlivů. Proces trouchnivění dřeva také urychlilo ukotvení kříže přímo do betonového základu, a to také způsobilo vychýlení kříže. Značně poškozen byl také korpus Krista. Střídáním teplot na povrchu laminátu docházelo k otevírání trhlin s následným odlučováním jednotlivých povrchových vrstev. Kříž i s korpusem Krista byl demontován v loňském roce a převezen do restaurátorského ateliéru MgA. Tomáše Kopčila. Kříž je nově vyroben z dubového dřeva, ošetřeného bezbarvou impregnací a ukotven do železné konzoly a tato je v betonovém základu. Korpus Ježíše Krista je zrestaurován pomocí injektáže epoxidovou pryskyřici. Probarvená epoxidová pryskyřice byla použita k finálnímu ochrannému nátěru s hydrofóbním účinkem. Tímto způsobem byla zachována jemná sochařská modelace a původní technologický postup. Ostatní železné prvky byly ošetřeny proti korozi, antikorozním nátěrem. Nový kříž posvětil 13. listopadu 2022 otec P. Robert Pokrywka.
Celkové náklady na obnovu kříže byly 230.000 Kč. Státní zemědělský intervenční fond přispěl částkou 160.000 Kč, Zlínský kraj částkou 16.000 Kč, ostatní náklady zaplatila obec.