Slavnost narození Páně - 25.12.2022

Na Boží hod vánoční zazpíval v kapli Sv. Ducha v Podolí také scholový sbor.