Velikonoční hrkání - 8.4.2023

Podolím naposledy prošli hrkači někdy v polovině šedesátých let. Poté hrkání v obci na téměř padesát let zaniklo. Pokusem o připomenutí tohoto velikonočního zvyku byla iniciativa učitelek z mateřské školy, které v letech 2004, 2005, i 2011, 2015 a 2016 s dětmi chodily krátkým dopoledním průvodem po obci na Zelený čtvrtek a Velký pátek, aby dětem hrkání zase přiblížily. Až v kovidovém roce 2021 opět po dlouhých desetiletích Podolím prošli tři hrkači Tomáš Vacek, Viktor a Dominik Zapletalovi a znovu v tradičním pojetí oživili zvyk velikonočního hrkání. V roce 2022 se již skupinka hrkačů rozrostla a v roce 2023 jich bylo už 16. Sraz si dávali u kulturního domu, pomodlili se u nedalekého křížku a vyrazili rozdělení na dvě skupinky do ulic Podolí, aby nahradili zvuk zvonů, které odletěly dle tradice do Říma. Na Zelený čtvrtek v 18 hodin, na Velký pátek ve 12, 15 a 18 hodin a na Bílou sobotu ve 12 hodin obešli Podolí i přes to, že bylo opravdu sychravo, větrno a během pátečních obchůzek dokonce i pršelo. Kluci se však nenechali odradit a za svoji službu také dostali v sobotu odměnu.