Beseda s důchodci - 11.11.2023

Na svatého Martina proběhla v Podolí tradiční beseda s důchodci, na které se letos sešlo skutečně hodně seniorů. Nejprve všechny přivítala paní starostka Jana Rýpalová, poté vystoupily děti z podolské mateřské a základní školy, folklorního souboru Čižmičky a senioři si vyslechli také recitál za doprovodu klavíru. Nakonec na seniory čekala večeře v podobě výborné pečené kachny, kterou připravil Milan Snopek. Na besedě si všichni připomněli také 20. výročí Klubu dobré pohody, který založila na podzim roku 2003 paní Dagmar Doleželová, která aktivity s členy klubu realizuje doposud a také na besedu připravila výstavu fotografií z uplynulých let činnosti.