Vítání nových občánků Podolí - 25.11.2023

V sobotu dopoledne jsme slavnostně přivítali nové občánky Podolí. Jsou jimi Adam Břicháček, Šimon Turzík, Tea Landsmannová a Ema Beníčková.
Rodičům i dětem přejeme spokojený život a hodně zdraví.