Výzkum nářečí z Podolí - 2.12.2023

V naší obci se už několik let snažíme uchovávat dědictví předků. Ctíme a uchováváme kroje, různé nářadí a věci po rodičích a prarodičích. Letos jsme byli zařazeni do projektu, který se zabývá výzkumem nářečí českého jazyka, zvyků a života na vesnicích po padesáti letech. Už v roce 2011 jsme se podíleli na tvorbě a vydání Slovníku nářečí Dolního Poolšaví.
Letos k těmto dokumentům přibude povídání o tom, jak se dříve na dědině žilo, co se jedlo a pilo, jak se hospodařilo, jak si děti hrály, jaké zvyky byly, a které se dodržují i dnes.
Velmi pěkně na své dětství, mládí a vůbec na celý svůj život v sobotu vzpomínali a na všetečné otázky dialektologů z Akademie věd Brno, Mgr. Filipa Kubečka a Barbory Pospíšilové, odpovídala Slavomíra Hrubošová, Alois Jakšík, Anna Pašková a Dagmar Doleželová. Všem děkujeme za možnost pořízení nahrávky a cenné a milé povídání, které se stane součástí Archivu zvukových nářečních promluv, které pomohou zachovávat mizející nářečí pro další generace.