Ochotnické divadlo v Podolí

Ochotníci měli bohatou tradici v naší obci. Divadelní představení se původně odehrávaly v Kováříkově hospodě. Po postavení kulturního domu v roce 1958 také v KD. Poslední divadelní hra ochotnického souboru z Podolí byla hra Kubo.