Odvedenci

Odvedení na vojnu znamenalo pro muže velký zlom. Historicky byl odvod velkou událostí v životě mužů i celé obce. Také lidové kroje měly při této příležitosti svá specifika.