Školství v Podolí

Škola v Podolí byla založena v roce 1882. Na historických fotografiích lze mj. pozorovat rozvoj krojů v obci.