V životě se nachází i chvíle, které nás činí smutnými. Zvláště tehdy, odchází-li navždy někdo z našich blízkých, sousedů a známých. I takové chvíle patří k životu a mají vliv na celou obec.

Níže najdete zprávy o posledním rozloučení s lidmi, kteří nám byli blízcí.

Čest jejich památce.

Poslední rozloučení s paní Marií Májíčkovou

v pondělí 23. července 2012 v 10:30 hodin v obřadní síni zlínského krematoria. Autobus pro smuteční hosty bude odjíždět v 9:00 hodin od Obecního úřadu v Podolí se zastávkou v Podolí u zvonice a v Míkovicích naproti zdravotního střediska.

Poslední rozloučení s panem Františkem Podškubkou

ve čtvrtek 24. listopadu 2011 ve 13.00 hodin obřadní síň na hřbitově v Mařaticích. Autobus pro účastníky pohřbu bude přistaven ve 12.15 hodin u Obecního úřadu v Podolí se zastávkou u pohostinství.

Poslední rozloučení s panem Františkem Pestlem

ve čtvrtek 27. října 2011 v 15:00 hodin v obřadní síni v Mařaticích. Autobus pro smuteční hosty bude přistaven v Podolí před Obecním úřadem ve 14:00 hodin.
« 1 3 5 6 7 8 »