V životě se nachází i chvíle, které nás činí smutnými. Zvláště tehdy, odchází-li navždy někdo z našich blízkých, sousedů a známých. I takové chvíle patří k životu a mají vliv na celou obec.

Níže najdete zprávy o posledním rozloučení s lidmi, kteří nám byli blízcí.

Čest jejich památce.

Poslední rozloučení s panem Karlem Buráňem

v sobotu 29. února 2020 v 15:00 hodin v chrámu Páně v Popovicích. Autobus pro účastníky smutečního rozloučení bude přistaven ve 14:30 hodin na zastávce Žleb a u Dolanky.
« 1 2 3 4 5 6 8 »