V životě se nachází i chvíle, které nás činí smutnými. Zvláště tehdy, odchází-li navždy někdo z našich blízkých, sousedů a známých. I takové chvíle patří k životu a mají vliv na celou obec.

Níže najdete zprávy o posledním rozloučení s lidmi, kteří nám byli blízcí.

Čest jejich památce.

Poslední rozloučení s paní Ludmilou Susovou

ve středu 25. února 2015 v 15:00 hodin v obřadní síni na hřbitově v Mařaticích. Autobus pro účastníky pohřbu bude přistaven ve 14:15 v Podolí: U Žlebu se zastávkami u Obecního úřadu a U Dolanky.

Poslední rozloučení s panem Miloslavem Hrubošem

v úterý 17. února 2015 v 15:00 hodin v kostele Panny Marie Růžencové v Popovicích. Autobus pro účastníky pohřbu bude přistaven ve 14.30 hodin v Podolí U Žleba se zastávkami u Obecního úřadu a U Dolanky

Poslední rozloučení s panem Miroslavem Rathouzským

v sobotu 24. ledna 2015 ve 14:00 hodin v chrámu Páně v Popovicích. Autobus pro účastníky pohřbu bude přistaven ve 13.30 hodin v Podolí U Žleba se zastávkami u Obecního úřadu a U Dolanky.

Poslední rozloučení s panem Antonínem Crlou

v pátek 7. listopadu 2014 ve 13:00 hod. hodin ve smuteční síni v Mařaticích. Autobus pro účastníky smutečního rozloučení bude přistaven ve 12.15 hodin v Podolí u Obecního úřadu se zastávkou u hospody.

Poslední rozloučení se slečnou Leonou Hanáčkovou

v pátek 19. září 2014 v 11:30 hodin ve Smuteční síni ve Starém Městě. Autobus pro smuteční hosty bude připraven v 11 hodin v Podolí u Obecního úřadu se zastávkou u pohostinství.

Poslední rozloučení s panem Josefem Valou

v pátek 29. srpna 2014 ve 13:00 hod. hodin ve smuteční síni v Mařaticích. Autobus pro smuteční hosty bude přistaven ve 12.30 hod. v Podolí na zastávkách ČSAD.

Poslední rozloučení s paní Marií Vysloužilovou

v pátek 18. července 2014 v 15:00 hodin v chrámu Páně v Popovicích. Autobus pro smuteční hosty bude přistaven ve 14:30 hodin v Podolí U Žlebu se zastávkou u Dolanky.

Poslední rozloučení s panem Františkem Vagdalem

v pátek 2. května 2014 ve 13:00 hodin v obřadní síni na hřbitově v Mařaticích. Autobus pro účastníky smutečního rozloučení bude přistaven ve 12:15 hod. v Podolí u obecního úřadu

Poslední rozloučení s panem Františkem Kryštofem

ve čtvrtek 23. ledna 2014 ve 13:00 hodin v obřadní síni na hřbitově v Mařaticích. Autobus pro smuteční hosty bude přistaven ve 12:00 hodin u obecního úřadu se zastávkou u Dolanky.

Poslední rozloučení s paní Miladou Hanáčkovou

ve středu 18. prosince 2013 ve 13:00 hodin v obřadní síni na hřbitově v Mařaticích. Autobus pro účastníky pohřbu bude přistaven ve 12:30 hod. v Podolí - Obecní úřad se zastávkou Obecní hostinec. Se zastávkami v Míkovicích, Véskách a v Sadech.

Poslední rozloučení s panem Miroslavem Michálkem

ve čtvrtek 12. prosince 2013 v 15:00 hodin v chrámu Páně v Popovicích. Autobus pro smuteční hosty bude přistaven ve 14,30 hodin u obecního úřadu se zastávkou u pohostinství.

Poslední rozloučení s paní Annou Rýpalovou

ve čtvrtek 5. prosince 2013 v 15.00 hodin v chrámu Páně v Popovicích. Autobus pro smuteční hosty bude přistaven ve 14.30 hodin v Podolí u Žlebu se zastávkou u obecního úřadu a u pohostinství.

Poslední rozloučení s panem Jaroslavem Niče

v pondělí 11. listopadu 2013 ve 14:00 hodin v kapli Svatého Ducha v Podolí. Děkujeme všem, kteří měli Jaroslava Niče rádi a pamatovali na něj ve svých modlitbách.
« 1 3 4 5 6 7 8 »