V životě se nachází i chvíle, které nás činí smutnými. Zvláště tehdy, odchází-li navždy někdo z našich blízkých, sousedů a známých. I takové chvíle patří k životu a mají vliv na celou obec.

Níže najdete zprávy o posledním rozloučení s lidmi, kteří nám byli blízcí.

Čest jejich památce.

Poslední rozloučení s panem Františkem Rýpalem

v pátek 18. října 2013 v 15:00 hodin v chrámu Páně v Popovicích. Autobus pro smuteční hosty bude odjíždět ve 14:30 od Žlebu se zastávkou u obecního úřadu a pohostinství.

Poslední rozloučení s paní Lenkou Kovaĺovou

v pátek 27. září 2013 v 15.30 hodin v chrámu Páně v Popovicích. Autobus pro smuteční hosty bude přistaven v 15.00 hod. v Podolí u pohostinství.

Poslední rozloučení s paní Vlastou Vagdálovou

v pondělí 16. září 2013 v 15:30 hodin v kostele Panny Marie Růžencové v Popovicích. Autobus pro smuteční hosty bude přistaven v 15:00 v Podolí u Obecního úřadu se zastávkou u Obecní hospody.

Poslední rozloučení s paní Anežkou Ševčíkovou

v pondělí 26. srpna 2013 v 16:00 hodin v chrámu Páně v Popovicích. Autobus pro smuteční hosty bude odjíždět v 15:30 od obecního úřadu v Podolí se zastávkou u Dolanky.

Poslední rozloučení s paní Ludmilou Ondrůškovou

v úterý 6. srpna 2013 v 15:00 hodin v chrámu Páně v Popovicích. Autobus pro smuteční hosty bude odjíždět ve 14:30 hodin z Podolí od Žleba ze zastávkou u pohostinství.

Poslední rozloučení s panem Antonínem Vaculkou

ve středu 3. července 2013 v 15:30 hodin v kapli v Míkovicích. Autobus pro smuteční hosty bude přistaven v 15:00 hodin v Podolí u pohostinství.

Poslední rozloučení s paní Annou Klvaňovou

ve čtvrtek 13. června 2013 ve 14:30 hodin ve smuteční síni ve Starém Městě. Autobus pro smuteční hosty bude přistaven ve 13:45 hod. v Podolí u obecního úřadu se zastávkou u pohostinství.

Poslední rozloučení s panem Andrejem Pranečukem

v pondělí 11. března 2013 v 15 hodin v chrámu Páně v Popovicích. Autobus pro smuteční hosty bude přistaven ve 14.15 hodin ve Véskách u pohostinství se zastávkou v Podolí u obecního úřadu.

Poslední rozloučení s panem Františkem Koníčkem

v pondělí 13. srpna 2012 ve 13:00 hodin v obřadní síni na hřbitově v Mařaticích. Autobus pro smuteční hosty bude přistaven ve 12:15 u obecního úřadu v Podolí se zastávkou u Dolanky.
« 1 3 4 5 6 7 8 »