Úřední deska

Úřední deska fyzickáElektronická Úřední deska, která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. Správnímu řádu, je shodná svým obsahem s běžnou Úřední deskou.

Běžná Úřední deska se nachází vedle budovy Obecního úřadu v Podolí, č. p. 190 a je přístupná 24 hodin denně.

Upozornění: Z elektronické úřední desky obce jsou dostupné jen ty dokumenty, které podléhají akutálně probíhající lhůtě zveřejnění. Ostatní dokumenty po době uplynutí zde již nejsou dostupné, je však možno nadále najít výčet těchto zvěřejněných dokumentů.


Vyhledávání v elektronické úřední desce
 

Elektronická úřední deska - stav k 21. 9. 2023


Soubor pdf Oznámení záměru o prodeji části pozemku
Dokument číslo:2023-000028
Datum zveřejnění:23.05.2023
Datum stažení:08.06.2023
Soubor pdf Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - Mikroregion Dolní Poolšaví
Dokument číslo:2023-000030
Datum zveřejnění:22.05.2023
Datum stažení:14.06.2023
Soubor pdf Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Dokument číslo:2023-000027
Datum zveřejnění:18.05.2023
Datum stažení:16.06.2023
Soubor pdf Schválené rozpočtové opatření č.3/2023
Dokument číslo:2023-000026
Datum zveřejnění:16.05.2023
Datum stažení:31.12.2023
Soubor pdf Veřejná vyhláška - rozhodnutí vlastnického práva VŘ 11/2023
Dokument číslo:2023-000025
Datum zveřejnění:02.05.2023
Datum stažení:18.05.2023
Soubor pdf Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stoěné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
Dokument číslo:2023-000024
Datum zveřejnění:27.04.2023
Datum stažení:13.05.2023
Soubor pdf Veřejná vyhláška - dań z nemovitých věcí na rok 2023
Dokument číslo:2023-000023
Datum zveřejnění:21.04.2023
Datum stažení:31.05.2023
Soubor pdf Oznámení o zahájení řízení o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou kominikaci
Dokument číslo:2023-000021
Datum zveřejnění:18.04.2023
Datum stažení:04.05.2023
Soubor pdf Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Dokument číslo:2023-000020
Datum zveřejnění:18.04.2023
Datum stažení:04.05.2023
Soubor pdf Oznámení o konání 5.zasedání zastupitelstva obce Podolí
Dokument číslo:2023-000022
Datum zveřejnění:18.04.2023
Datum stažení:28.04.2023
« 1 2 3 4 »

Archiv: