Videogalerie

20. 10. 2018 - Hodové slavnosti v Podolí

Letošní hodové slavnosti v Podolí budou jistě nesmazatelně zapsány do kroniky obce proto, že tradičnímu vystoupení předcházelo také otevření Podolského ráje, tedy opraveného Kroupova domů v Duchovně-relaxačním areálu vedle kaple Sv. Ducha. Poté již následoval sled vystoupení MŠ a ZŠ Podolí, Friščat a Podolských Frišek, Ženského sboru z Velké nad Veličkou, Mužského sboru z Hradčovic a CM Čardáš.

 

13. 10. 2018 - Vítání občánků

Mezi nové občánky Podolí byli tentokrát přivítáni: Lea Čadová, Gabriela Nosková, Sára Fialová, František Kvido Vagdal, Michaela Vargová a David Štěrba.

 

08. 09. 2018 - Podolí na Slavnostech vína v Uherském Hradišti 2018

Také letos se zúčastnila necelá šedesátka krojovaných Podolanů Slavností vína. Na stanovišti Mikroregionu Dolní Polšaví v Jezuitské zahradě u Obchodní akademie vystoupila také Friščata se svým Mlynářským pásmem.

 

29. 06. 2018 - Táborák malých Sokolů

V letošním školním roce probíhalo v rámci Sokola Podolí nejen cvičení žáků, ale také školkáčků. Školní rok ukončili i se svými rodiči společným táborákem na hřišti ve Žlebě.

 

26. 06. 2018 - Pasování předškoláků na školáky

Předškoláci z mateřské školy v Podolí se rozloučili se svojí školkou a byli pasováni na školáky.

 

21. 06. 2018 - Podolí v soutěži Vesnice roku

V letošním roce se Podolí zúčastnilo soutěže Vesnice roku. A takto jsme Podolí představili porotě… Vesnicí roku Zlínského kraje se sice nestalo Podolí, ale Dolní Němčí, nicméně vyhráli jsme Zlatou cihlu za Duchovní a relaxační areál v Podolí a hodnotící komise také udělila cenu Osobnost Programu obnovy venkova ve Zlínském kraji, kterou získal Pavel Podškubka za kreativní přistup při budování environmentálních opatření.

 

01. 06. 2018 - Charitativní cyklotour Na kole dětem

Charitativní cyklotour Pepy Zimovčáka dorazila i letos do Podolí. Desítky cyklistů dorazily v 16 hodin na hřiště ve Žlebě, kde je přivítala starostka Podolí Jana Rýpalová. Letos, stejně jako minulé roky, si Podolské Frišky připravily písničku, která byla šitá Pepovi na míru. Kromě Pepy všechny pozdravil také pan profesor Pafko, který mimochodem pochází také z Podolí (v Praze:-)) a také Nela Bicková s malým Honzíčkem, kterého jsme před 2 lety v Podolí pokřtili na cyklistu. Velká poklona patří také Stolařství Smetanovi v čele s Ilonou Vlachynskou, kteří jeli od prvního dne celou cyklotour společně s Pepou, se kterým skutečně není jednoduché držet tempo. Po třičtvrtě hodině cyklisti vyrazili směr Drslavice, kde mají konečnou štaci dnešní etapy.

 

20. 05. 2018 - Svatodušní pouť

I letos se uskutečnila v Podolí tradiční pouť u příležitosti slavnosti seslání Ducha Svatého. V kapli zazpíval scholový sbor Frišek a před kaplí pak Podolské Frišky zazpívaly lidové písně. Děti také letos vypustily holubice.

 

17. 05. 2018 - Besídka ke Dni matek - ZŠ Podolí

1., 2. a 3. třída připravily s paní učitelkami vystoupení nejen pro maminky ke Dni matek, ale také pro ostatní rodinné příslušníky a přátele školy.

 

17. 05. 2018 - Besídka ke Dni matek - MŠ Podolí

Besídku pro maminky ke Dni dětí natrénovaly paní učitelky z MŠ Podolí: Renata Křapová a Magda Molnárová.

 

Archiv: