Videogalerie

08. 01. 2023 - Svátek Křtu Páně v kapli Sv. Ducha v Podolí

Scholový sbor z Podolí při nedělní mši v kapli Svatého Ducha u příležitosti svátku Křtu Páně.

 

07. 01. 2023 - Tříkrálová sbírka v Podolí

V sobotu dopoledne prošlo 5 skupinek koledníků s doprovodem Podolí, aby přinesli do domovů radost a Boží požehnání. Zároveň při koledě vybírali peníze do Tříkrálové sbírky Charity. Letos se v Podolí ve sbírce vybralo rekordních 35 112 Kč (2022: 28 555 Kč; 2021: koledníci nechodili z důvodu kovidové epidemie; 2020: 28 268 Kč; 2019: 26 137 Kč; 2018: 27 507 Kč; 2017: 25 688; 2016: 22 631 Kč). Všem dárcům, koledníkům i doprovodu děkujeme.

 
« 1 2 3 »

Archiv: