Základní organizace Českého svazu chovatelů v PodoLogo ČSCH

Pod vedením předsedy spolku Josefa Haluzi a jednatele Jana Maliny dokáží o 11ti členech čelit veškerým překážkám dnešní ekonomické situaci.
Přestože je tato organizace nezisková, svými odchovanci obohacují naší kulturu ve výstavnictví a v prošlechťování zvířat. Dovoz a odvoz zvířat na výstavy řeší různými formami na vlastní náklady. Zúčastňují se místních, okresních, národních a dokonce i evropských výstav a soutěží. V katalogu exota OLOMOUC či speciálky výstavních andulek (papoušků vlnkovaných) se objevují mezi nejlepšími chovateli zvířat, např. Tetera Radim nebo Kroča Pavel a syn Jiří.
Nemálo času obětují svému koníčku také králíkáři, pan Smetana a Malina, který je po čtyřicet let organizován ve speciálním klubu našeho národního plemene Českého strakáče černobílého. Svými výsledky ocenění zvířat dosáhl mistra republiky.
Přes desítku jeho zvířat bylo typizační komisí vybráno do plemenné knihy. Na základě této skutečnosti je zmíněný chovatel více jak deset let evidován u ministerstva zemědělství jako chovatel, který se zasazuje o zachování genofondu našeho českého plemene.
Uvedený snímek dokladuje část z několika desítek pohárů a čestných cen získaných na vrcholných výstavách včetně evropské výstavy, kde uspěli podolští chovatelé.