Po dvou letech příprav se konečně v dubnu 2013 podařilo na Záhumní postavit krásné nové hřiště pro děti.

V březnu roku 2012 jsme zrealizovali první etapu, kdy na původní hřiště přibyly 2 nové houpačky na pružině a také tabule na malování. Na tuto první etapu jsme dostali dotaci ve výši 30 000 Kč od Nadace Děti-kultura-sport (nyní Nadace Synot).

V průběhu roku 2012 se nám podařilo získat další dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova a to ve výši 217 387 Kč. Díky tomu jsme mohli zrealizovat druhou fázi rekonstrukce hřiště, v rámci které byly vyměněny všechny nevyhovující herní prvky za nové, certifikované a plnící bezpečnostní požadavky na podobná hřiště.

Celkově nás tak rekonstrukce hřiště vyšla na částku o něco vyšší než půl milionu korun, z čehož se však téměř polovina podařila uhradit z dotací, a to hlavně díky tomu, že projekt byl zaměřen na děti.

Po novém hřišti na Záhumní se nám podařilo na konci května 2013 zprovoznit také menší dětské hřiště na Dražných. Velké díky patří panu Ing. Petru Krčovi z Dražných, který věnoval obci finanční dar 10 000 Kč, ze kterého se zaplatila část herních prvků.

Po dvouměsíčních zkušenostech na Záhumní jsme se přesvědčili, že společná hra dětí na hřišti velmi napomáhá jejich sociálnímu chování, děti se učí spolupracovat, v případě malých dětí si vůbec zvykají na ostatní, učí se půjčovat si hračky, uklízet si po sobě…

Doufáme, že si všichni budou vážit těchto míst, která je tu pro naše děti, a že nám budou sloužit dlouho. Snad se všichni budou k hřištím chovat tak, jako by bylo jejich, doma, na zahradě…

Rádi bychom v této souvislosti poprosili všechny rodiče, aby vysvětlili dětem (bez ohledu na věk – potřebují to jak „malí“, tak „velcí“), jak se chovat na hřišti. Možná se vám to zdá být zbytečné, ale věřte, že děti umí naslouchat a pamatují si slova svých rodičů. A také chceme pěkně poprosit vás, dospělé, abyste dodržovali pravidla, která platí pro všechny stejně. Měli bychom jít jeden druhému, stejně jako dětem, příkladem.

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÝCH DĚTSKÝCH HŘIŠŤ – Obec Podolí, ulice Záhumní a Dražné


Dětské hřiště Záhumní


Dětské hřiště Dražné