Kronika obce je velmi důležitým dokumentem, který mapuje nejenom aktuální dění v obci, ale je také zrcadlem společnosti.

Kroniku obce začal sepisovat pan Josef Zpěvák, starosta obce, v roce 1924. Napsal pouze úvod kroniky. Dějinné události zapsal až další kronikář, pan Jaroslav Dvořák, zatimní správce školy, v roce 1929. Kroniku dopsal zpětně od roku 1890. Pan Dvořák vedl kroniku obce do roku 1933, kdy se stal kronikářem pan František Pilka. Ten zapsal do kroniky události za léta 1934–1938.
Pro další vedení obecní kroniky byl na podzim roku 1938 zvolen kronikářem řídící učitel pan Karel Bača, který vedl kroniku obce 30 let až do roku 1967. Rok 1968 zaznamenal do kroniky pan Vladimír Kryštof. V dalším období nebyla kronika obce vedena 9 let.
Až v roce 1978 začala psát zápisy do kroniky ředitelka Základní školy v Podolí paní Dobromila Machalová. Kroniku vedla do roku 1994. V roce 1995 převzal vedení kroniky obce pan Petr Kovařík. Po jeho smrti se stal novým kronikářem Jaroslav Míšek.

Kronikáři Obce Podolí byli:

2008 – nyní Jaroslav Míšek
1995 – 2007 Petr Kovařík
1978 – 1994 Dobromila Machalová
1968 Vladimír Kryštof (dalších 9 let kronika nebyla vedena)
1938 – 1967 Karel Bača
1934 – 1938 František Pilka
1929 – 1933 Jaroslav Dvořák (dopsal kroniku zpětně od roku 1890)
1924 Josef Zpěvák (napsal pouze úvod kroniky)

Do roku 2005 byla kronika psána ručně, od roku 2006 je psána elektronicky na počítači.

Pro elektronizaci kroniky jsme po prověření možností nakonec zvolili metodu focení kroniky. Kvalita sice není optimální, přesto oproti přepisu se nám daří zachytit naprostou autenticitu díla (včetně chyb, vývoje písma, způsobu ověřování aj). Vzhledem k nestandardnímu formátu kroniky (větší než A4) nebylo možno využít metody skenování, jelikož obec nemá k dispozici skenner potřebné velikosti. Přesto věříme, že i v této podobě bude obecní kronika pro Vás přínosem a že uvítáte neomezenou možnost nahlédnout na zprávy z dob minulých.