Logo ČSZ

Svaz Zahrádkářů vznikl v Podolí v roce 1928.

V roce 1946 byl předsedou spolku zvolen p. František Malina – čp. 4, místopředsedou p. František Osoha, pokladníkem p. Antonín Malina – čp. 136 a jednatelem p. František Kremer. Spolek měl 62 členů.

Dne 29. 10. 1958 je v obci ustanovena místní pobočka Čs. svazu zahrádkářů a ovocnářů. Předsedou byl zvolen p. Antonín Zpěvák – čp. 46, pokladníkem p. Josef Burda – čp. 107 a jednatelem p. Jan Suchý – čp. 39. Dlouhá léta zastával funkci předsedy p. Cyril Mařica – čp. 191.

Tato zájmová organizace pracuje dodnes. Předsedou je p. Libor Hanáček – čp. 259, pokladníkem p. Jaroslav Míšek. V roce 2011 měla základní organizace zahrádkářů v Podolí 56 členů.

Zahrádkářské rady: