V životě se nachází i chvíle, které nás činí smutnými. Zvláště tehdy, odchází-li navždy někdo z našich blízkých, sousedů a známých. I takové chvíle patří k životu a mají vliv na celou obec.

Níže najdete zprávy o posledním rozloučení s lidmi, kteří nám byli blízcí.

Čest jejich památce.

Poslední rozloučení s panem Zdeňkem Huňkou

ve středu 19. července 2023 v 17:00 hodin v kostele Panny Marie Růžencové v Popovicích. Autobus pro účastníky smutečního rozloučení bude přistaven v 16.15 hodin od Žlebu se zastávkou u prodejny Javor.

Poslední rozloučení s paní Jiřinou Zatloukalovou

ve středu 7. června 2023 v 16:00 hodin v kostele Panny Marie Růžencové v Popovicích. Autobus pro smuteční hosty bude odjíždět v 15:30 od Žlebu se zastávkou u prodejny potravin Javor.

Poslední rozloučení s panem Antonínem Měrkou

v pátek 2. června 2023 v 16:00 hodin v kostele Panny Marie Růžencové v Popovicích. Autobus pro smuteční hosty bude odjíždět v 15:30 od Žlebu se zastávkou u prodejny potravin Javor.

Poslední rozloučení s panem Antonínem Hanáčkem

ve čtvrtek 16. března 2023 v 16:00 hodin v chrámu Páně v Popovicích. Autobus pro smuteční hosty bude odjíždět v 15:30 od Obecního úřadu ze zastávkou u prodejny Javor.

Poslední rozloučení s paní Květoslavou Doleželovou

v pondělí 31. října 2022 v 15:00 hodin v kostele Panny Marie Růžencové v Popovicích. Autobus pro účastníky pohřbu bude přistaven ve 14:15 hod. u obecního úřadu v Podolí se zastávkou u Dolanky.

Poslední rozloučení s panem Vlastimilem Vlachynským

v úterý 19. dubna 2022 v 16:00 hodin v kostele Panny Marie Růžencové v Popovicích. Autobus pro smuteční hosty bude odjíždět v 15:30 od zastávky Žleb se zastavkou U Olšavy.
« 1 2 3 4 5 6 8 »