Úřední deska

Úřední deska fyzickáElektronická Úřední deska, která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. Správnímu řádu, je shodná svým obsahem s běžnou Úřední deskou.

Běžná Úřední deska se nachází vedle budovy Obecního úřadu v Podolí, č. p. 190 a je přístupná 24 hodin denně.

Upozornění: Z elektronické úřední desky obce jsou dostupné jen ty dokumenty, které podléhají akutálně probíhající lhůtě zveřejnění. Ostatní dokumenty po době uplynutí zde již nejsou dostupné, je však možno nadále najít výčet těchto zvěřejněných dokumentů.


Vyhledávání v elektronické úřední desce
 

Elektronická úřední deska - stav k 3. 3. 2024


Soubor pdf Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027 pro Mikroregion Dolní Poolšaví, svazek obcí
Dokument číslo:2024-000006
Datum zveřejnění:01.03.2024
Datum stažení:31.12.2027
Soubor pdf Rozpočet na rok 2024 - Mikroregion Dolní Poolšaví
Dokument číslo:2024-000005
Datum zveřejnění:01.03.2024
Datum stažení:31.12.2024
Soubor pdf Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stoěné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
Dokument číslo:2024-000004
Datum zveřejnění:27.02.2024
Datum stažení:14.03.2024
Soubor pdf Návrh závěrečného účtu obce Podolí za rok 2023
Dokument číslo:2024-000003
Datum zveřejnění:22.02.2024
Datum stažení:30.06.2024
Soubor pdf Schválený rozpočet obce Podolí pro rok 2024
Dokument číslo:2024-000002
Datum zveřejnění:12.01.2024
Datum stažení:31.12.2024
Soubor pdf Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023
Dokument číslo:2024-000001
Datum zveřejnění:12.01.2024
Datum stažení:28.01.2024

Archiv: