HISTORIE
Od roku 1869, kdy v Rakousku-Uhersku proběhly rozsáhlé změny ve školství, usilovala obec o zřízení samostatné národní školy v Podolí. Důvodem pro to byl také fakt, že škola v Popovicích byla přeplněna více jak dvěma sty žáky. Například v roce 1881 chodilo do této školy 140 žáku z Popovic a 100 žáků z Podolí. Na podzim roku 1881 dostala obec konečně povolení ke stavbě jednotřídní školy, která byla dokončena na jaře roku 1882. Stavbu vedl stavitel J. Šaniak z Uh. Hradiště za obnos 10 880 zlatých. Jak se však brzy ukázalo, velmi nedbale. Hlavní vadou stavby bylo, že se použilo místního pískovce, který způsoboval vlhkost budovy až do výše dvou metrů. Škola byla jednopatrová, v 1. poschodí byla třída a kabinet, v přízemí byl byt správce školy.

Historická ZŠ Podolí

Historický pohled na školu

Přes stavební potíže byla dne 2. září 1882 budova školy slavnostně otevřena a druhý den zahájeno pravidelné vyučování. Prvním prozatímním správcem školy byl ustanoven Ferdinand Labounek.
Definitivním řídícím školy se stal dekretem zemské školní rady z 19. března 1883 Jan Janáček, dosavadní učitel v Popovicích. V roce 1902 byla zřízena 2. třída a obsazeno další místo učitele. V roce 1919 byla na zdejší škole definitivně zavedena 3. třída a na základě tzv. malého školního zákona rozšířena povinná školní docházka na 8 let.

ZŠ Podolí

Současný vzhled ZŠ Podolí

Škola v Podolí se nadále potýkala s problémem velké vlhkosti budovy a nedostatkem místa pro vyučování. Po dlouhém jednání a konečně schváleném plánu se přistoupilo v létě roku 1942 k opravě. Z bytu řídícího učitele byla zřízena nová učebna a současně byla pro bytové účely adaptována bývalá obecní kancelář a stará školní kuchyně.
V roce 1957 se uskutečnila generální oprava školy, která přes drobnou údržbu již léta nevyhovovala svému účelu. Celá spodní část školy byla znova podstavena a řádně izolována, v průčelí byla pořízena nová široká okna a v učebnách parketové podlahy. Znovu byly vybudovány a rozšířeny šatny a sociální zařízení. Byl také zaveden místní vodovod a rozšířena elektrická síť.
Posledních větších úprav se škola dočkala v roce 1979. Celá budova byla vybavena zářivkovým osvětlením a byla opravena venkovní fasáda budovy.

Budova mateřské školy

Budova mateřské školy

Mateřská školka byla původně umístěna v budově základní školy (třída v tělocvičně, spaní v dnešní počítačové učebně a kuchyně v části dnešní knihovny), a v roce 1982 byla slavnostně otevřena nová budova mateřské školky na Záhumní, která byla postavena svépomocí obecním úřadem Podolí za velmi vydatné podpory všech občanů Podolí.SOUČASNOST

Dětské hřiště v MŠ

Dětské hřiště v MŠ

V roce 2003 byla zřízena právní subjektivita školy a mateřská školka se stala její součástí, nový název obou sloučených subjektů je ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PODOLÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Hlavní náplní organizace je výchova a vzdělávání.
V roce 2008 byla mateřská škola rozšířena o jednu třídu s dopoledním provozem pro nejmenší děti. Nově byla vybudováno školní hřiště s průlezkami. Ve školce pracují dvě vyučující, vedoucí učitelka mateřské školy, vedoucí školní jídelny, pomocná kuchařka a školnice. Děti se zde vzdělávají podle nového Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Děti mohou navštěvovat kroužek jazyka anglického a hru na flétnu

Ve škole působí dvě vyučující, ředitelka školy a uklízečka. Školu navštěvují děti z Podolí a Popovic, poslední roky jsme zde měli 4. a 5. třídu, ve školním roce 2015/2016 byla otevřena 1. třída. Žáci se učí podle nového Školního vzdělávacího program, z cizích jazyků vyučujeme jazyk anglický a také informatiku.
Na škole fungují zájmové kroužky v rámci školní družiny. Činnost je zaměřena na sportovní vyžití (turnaje, výlety na kolech, návštěvy plaveckého bazénu), výtvarné a pracovní činnosti (výroba nejrůznějších dekoračních předmětů pomocí nových výtvarných technik), přípravu na výuku prostřednictvím výukových počítačových programů, kde si můžou žáci procvičovat učivo.

Řediteli školy v Podolí byli:

 • Ferdinand Labounek r. 1882 – 1883
 • Jan Janáček r. 1883 – 1920
 • Karel Blažek r. 1920
 • Vítězslav Ehrlich r. 1920 – 1921
 • František Růžička r. 1921 – 1927
 • František Gajdošík r. 1927 – 1928
 • Jaroslav Dvořák r. 1928 – 1934
 • Bedřich Hofman r. 1934 – 1935
 • Karel Bača r. 1935 –1952
 • Jarmila Koníčková r. 1952 – 1971
 • Karla Chvílová r. 1971 – 1972
 • Dobromila Machalová r. 1972 – 1995
 • Jarmila Šáchová r. 1995 – 1999
 • Zdeňka Vičánková r. 1999 – 2004
 • Vlastimil Kamrla r. 2004 – 2006
 • Martina Kozelková r. 2006 – 2007
 • Pavla Martincová (statutární zástupce ředitelky, toho času na mateřské dov.) r. 2007 – 2010
 • Martina Kozelková r. 2010 – 2012
 • Helena Jančářová r. 2012 – 2013
 • Jana Buršová r. 2013 – doposud

Kolik žáku navštěvovalo školu:

 • Ve školním roce 1882/83 navštěvovalo školu v Podolí 62 chlapců a 48 děvčat, to je celkem 110 žáků.
 • V roce 1907/08 to bylo 73 chlapců a 68 děvčat, celkem 141 žáků.
 • Největší počet, 151 žáků, byl zaznamenán v roce 1932/33, kdy školu navštěvovalo 74 chlapců a 77 děvčat.
 • Ve školním roce 2001/02 navštěvovalo školu 37 žáků.
 • Ve školním roce 2002/03 školu navštěvovalo 45 žáků.
 • Ve školním roce 2010/2011 navštěvuje školu 28 žáků. V mateřské škole je 36 dětí.
 • Počty žáků ZŠ a dětí MŠ se rok od roku mění podle porodnosti a nezaměstnanosti rodičů.

Více informací o dění v ZŠ a MŠ najdete na www.zsmspodoli.cz