Římskokatolická farnost Popovice u Uherského Hradiště – Děkanát Uh. Hradiště

Farář – P. Robert Pokrywka, Th.D.

Telefon: +420 733 742 050
Adresa: 686 04 Popovice 186
Číslo účtu: 1543550329/0800
IČ: 46257942

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI POPOVICE U UH. HRADIŠTĚ

Pořad bohoslužeb


Kaple Svatého Ducha v Podolí
Kaple svatého Ducha v Podolí

Díky neúnavné píli občanského sdružení pro výstavbu Kaple svatého Ducha se také v Podolí můžeme pyšnit místem pro duchovní odpočinek věřících občanů.

Kaple Svatého Ducha v Podolí se stavěla v letech 1999–2006. Výrazným prvkem architektonického návrhu je úzká a vysoká věž, která charakterizuje vertikálu duchovního prostoru a ukazuje na nutnost jít v duchovním životě vzhůru k Bohu, požehnání a svátosti. Architektura je koncipována v myšlence otevřené náruče. Nejde o prostor veliký, ale svou gradací směrem k oltáři dosahuje monumentality ve skromnosti a čistotě řešení. Budovu i vnitřní vybavení navrhl Ing. arch Zajíček z Olomouce. Základní kámen posvětil 21. 5. 1995 papež Jan Pavel II. při své kanonizační návštěvě v Olomouci.

Do věže kaple byly zapojeny elektronické zvony se 16 programy. Oltářní obraz do interiéru namaloval a daroval Jan Černý z Podolí. Místní lidé věnovali velké finanční částky, za které se pořídily okna, dveře, křížová cesta, pražské jezulátko. Elektrické varhany např. věnoval bývalý farář p. Bedřich Jagoš. Starší kostelní lavice byly darovány od farníků z kostela z Prakšic. Nejmenovaným dárcem pak bylo zaplaceno vybavení liturgického prostoru.

Slavnostní vysvěcení kaple provedl 29. října 2006 biskup mons. Josef Hrdlička. Splnil se tak sen minulých generací.

Na stavbě kostela bylo odpracováno kolem 6000 hodin svépomocí. Bylo postaveno dílo, na které můžeme být hrdí. Rodilo se někdy s velkými problémy. Věříme, že bez ochrany Panny Marie, Boží pomoci a bez modliteb k Duchu Svatému by se tento svatostánek těžko dostavěl.

V roce 2007 byla vysazena zeleň a upraveno okolí. V roce 2015 obec upravila pozemky před kaplí a vznikl tak duchovní areál strážený anděly s jedním křídlem, které vytvořil podolský umělecký kovář Vítězslav Bobčík.


Spolek kaple Sv. Ducha v Podolí nyní udržuje a spravuje kapli Sv. Ducha, sdružuje občany pro duchovní a společenský život a rozvíjí kladný mravní náboženský aspekt v obci Podolí. Každoročně spolek pořádá Svatodušní pouť, organizuje Scholu, kde se zpívají písně ke křtinám a jiným křesťanským svátkům, vítá cyklisty při jarním otevírání cyklostezek a vítá návštěvníky při hodech.FOTOGRAFIE:
24. 12. 2014 – Historicky první půlnoční mše
12. 10. 2014 – „Kolaudace“ fary v Popovicích – poděkování
11. 10. 2014 – Na kole vinohrady – Zastávka v Kapli sv. Ducha v Podolí
17. 8. 2014 – Křest v Kapli Svatého Ducha

8. 6. 2014 – 7. Svatodušní pouť
29. 12. 2013 – Vánoční koncert – Chrámový sbor z Blatničky
19. 5. 2013 – 6. Svatodušní pouť
27. 12. 2012 – Vánoční zpívání – Podolské Frišky
27. 5. 2012 – 5. Svatodušní pouť
26. 12. 2011 – Vánoční koncert – Chrámový sbor z Blatničky
12. 6. 2011 – 4. Svatodušní pouť
9. 2. 2011 – Svěcení Křížové cesty
23. 5. 2010 – 3. Svatodušní pouť
18. 10. 2009 – Hody
11. 08. 2009 – Mše svatá a novokněžské požehnání
31. 5. 2009 – 2. Svatodušní pouť
19. 5. 2009 – Mše svatá
11. 10. 2008 – Hody
11. 5. 2008 – 1. Svatodušní pouť
30. 12. 2006 – Vánoční koncert – Schola z Kunovic
29. 10. 2006 – Svěcení kaple
únor 1998– říjen 2006 – Stavba Kaple Svatého Ducha

Fotografie květinové výzdoby kaple si můžete prohlédnout zde: http://www.fatym.com/view.php?…;.

VIDEA:
24. 12. 2014 – Půlnoční mše v Kapli svatého Ducha

Kněží působící v Kapli sv. Ducha:

P. BEDŘICH JAGOŠ - 2006 – 10/2011

Narodil se 1.1.1927 v Li­pově, vysvěcen na kněze v roce 1968.V současné době je v klášteře sester řádu Navštívení Panny Marie, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž.

P. Bedřich Jagoš jmenován čestným kanovníkem kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži.

P. JOSEF JOSEFÍK - 10/2011 – 7/2014
nadále působí ve Farnosti Sady

P. ROBERT POKRYWKA – 7/2014 – doposud

V roce 2007 byla vysazena zeleň a upraveno okolí. V roce 2015 obec upravila pozemky před kaplí a vznikl tak duchovní areál strážený anděly s jedním křídlem, které vytvořil umělecký kovář Vítězslav Bobčík. Spolek kaple Sv. Ducha v Podolí nyní udržuje a spravuje kapli       Sv. Ducha, sdružuje občany pro duchovní a společenský život a rozvíjí kladný mravní náboženský aspekt v obci Podolí. Každoročně spolek pořádá Svatodušní pouť, organizuje Scholu, kde se zpívají písně ke křtinám a jiným křesťanským svátkům, vítá cyklisty při jarním otevírání cyklostezek a vítá návštěvníky při hodech.